BAGGRUND

Baggrunden for dette websteds tilblivelse

 

I et essay i Jyllands-Posten (gengivet i "Sprog & Samfund" juni 2003) beskrev Danmarks nationalskjald, forfatteren Per Højholt, for nogle år siden  sin harme over den omfattende mishandling i medierne af det danske sprog, og sin umådelige frustration over ikke, at kunne gøre noget ved det.

Han berettede også om, hvordan han i det mindste havde fundet en slags sikkerhedsventil for sin ophidselse - i hvert fald i forhold til TV:

Bevæbnet til tænderne med en legetøjspistol og grønne plasticpile med sugeskiver tager han plads foran skærmen, og når der bliver fyret en sprogfejl af i hovedet på ham - og det gør der ofte - så skyder han igen, og placerer en dirrende plasticpil i hovedet på den formastelige, eller på andre strategiske steder, især hvis det drejer sig om kvindelige speakere.

Det er et godt eksempel på den magtesløshed mange føler over for det omfattende misbrug af sproget, som praktiseres af såkaldte professionelle sprogbrugere, og plasticpile med sugeskiver er øjensynligt lige så (in)effektive som de mange læserbreve og artikler, der skrives om emnet.

Der er i hvert fald ingen forbedring at spore - tværtimod !

Selv blev jeg på et tidspunkt så harm over de utallige, utrolige fejl i mine daglige aviser, at jeg begyndte at rive de fejlbefængte sider ud, og placere dem i en brun papkasse.

Hvad jeg skulle bruge dem til, stod indtil videre ikke ganske klart for mig, men måske kunne denne dokumentation på et tidspunkt bruges til at anskueliggøre, eller i hvert fald indikere, omfanget af problemet. Det er der mig bekendt hidtil ikke nogen, der har prøvet at gøre "systematisk".

For nogen tid siden deltog jeg i et kursus i webdesign, og det gav mig ideen til, at jeg kunne gøre min brune papkasse tilgængelig for andre interesserede på et websted, og for den sags skyld også for dem, der måske ikke var så interesserede.

Om dette kan give større effekt end plasticpile med sugeskiver, eller læserbreve og artikler, ved jeg ikke, men om ikke andet er det positivt, at kunne dele noget, man finder væsentligt, med andre ligesindede.

Projektet er langt fra færdigt. Indholdet i den brune papkasse er med tiden vokset ud over alle grænser, og det materiale der pt. findes på webstedet, er kun en begrænset del af det samlede. Til gengæld er det min opfattelse, at det indtastede materiale er ganske repræsentativt, også for den del der endnu mangler.

Georg M. Facius
15. juli 2003

TILBAGE