DENNE SIDE ER UNDER ETABLERING

GRAUBALLEMANDEN

Moesgaard Museum

           OG  SPROGET

GRAUBALLEMANDEN OG DEN MYSTISKE MOSE 

Efter en omfattende ombygning er der i februar 2003 åbnet en flot og spændende, permanent udstilling på Moesgaard Museum om Grauballemanden.

Informationerne på udstillingen baserer sig i væsentlig grad, på den enestående undersøgelse
som jernaldermanden gennemgik 2001-2002, hvor de mest moderne medicinske metoder som DNA-test, CT-scannning, endoskopi, røntgen m.m. blev anvendt sammen med bl.a. retsmedicinske
og kriminologiske efterforskningsmetoder, herunder rekonstruktion af hovedets oprindelige udseende.

Undersøgelserne blev naturligvis foretaget af fremtrædende eksperter på de nævnte områder, og de mange nye opdagelser og resultater informeres der om  på den imponerende udstilling, såvel ved brug af den nyeste teknik som ved mere traditionelle metoder.

Desværre er man åbenbart løbet tør for fremtrædende eksperter, da denne sidste del af projektet skulle gennemføres. Den sproglige formidling af det samlede resultat yder ikke det store, betydningsfulde projekt retfærdighed, og ikke mindst det sproglige, er en vigtig del af informationsformidlingen til de besøgende, hvoraf nogle nok vil opleve fejlene som devaluerende og distraherende.

HVAD MOSEN GEMTE
 AF TEKST- OG SPROGFEJL

 

1. Tværsnittene kan benyttes til tredimentionelle fremstillinger af
     Grauballemanden.
2. Kopi af Grauballemadens hovedet, 1:3.
3. Efterfølgende analyserer viste at hans knogler var sunde og
    stærke.
4. I elleve dage blev han vist frem for offentligheden, stadig hvilende
    i den tørveblok han var fundet.
5. Bag ved ses spolebenet
6. Der vældede ud af jettekvinden Gjalps skød
7, Økserne er oftest ens i udformning og råmateriale og arrangeret
    på en ganske bestemt måde ved
8. Lerkarrene tolkes som ofre –
    ofre til de højere magter
9. -- og hasselbuske smider nu sine nødder i mosen.
10. Efterfølgende analyserer viste.
11. --tog mosevand med på længere togter, fordi det holder sig
       "friskt" i flere måneder.
12. The big moss sphagnum which lives from rainwater
13. Water is the the source of life, theelement in which man was
      created.
14. I vintermånederne omkring år 290 før Kristi fødsel.
15. Store kræfter var på spil
 
 
 

TILBAGE