SPROGMISBRUG

 Jyllands-Posten
Århus Stiftstidende
Andre Aviser
Andre medier
Annoncer/reklamer
S(v)ære ord
Danglish/ Englansk
Link
Sprogtips
Forside

   GRAUBALLEMANDEN    
                  OG
            SPROGET   
    
Tryk hans hånd

BAGGRUND    


MOTORSAVSMASSAKREN

STATENS MUSEUM FOR KUNST

ANALFABETISME
 I DANMARK ?

Iflg. Undervisningsministeriet kan 400.000 danskere hverken læse eller skrive.

Det er ca. 10% af den voksne danske befolkning!

Iflg. en undersøgelse foretaget af UNESCO er der i alt. ca. 1 million danskere, som har problemer med at læse og skrive.

Det er 20% af den samlede danske befolkning, svarende til: 

  HVER FEMTE DANSKER!

Eksemplerne, som er gengivet på disse sider,  må så formodes at være produceret af nogle af de resterende 80% !?

Det danske sprog udsættes dagligt for et betydeligt misbrug i de skrevne medier, hvilket bevirker, at læserne løbende påvirkes til et forkert sprogbrug og, at der derved befordres en almen forringelse af det danske sprog.

De eksempler på misbrug, som kan findes under ovenstående avislink, er ikke fundet ved brug af lup eller tættekam men ved almindelig, daglig avislæsning. Avisen skimmes, en overskrift eller et billede fanger interessen, og teksten læses.

KUN TOPPEN AF ISBJERGET

Der er derfor al mulig grund til at tro, at disse eksempler kun er en brøkdel af den samlede mængde af sproglige fejl, så meget mere som der, fsva. aviser, indtil videre kun er eksempler fra to.

Det mest chokerende er, at der er tale om medier, som alene er baseret på at formidle det skrevne sprog, og hvis medarbejdere derfor skulle kunne beherske dette som en af deres fremmeste, professionelle færdigheder.

Det er derfor også specielt overraskende, at mange af eksemplerne så markant viser en manglende sans for, og et manglende kendskab til, det danske sprog og sprogets brug og vendinger.

Eksemplerne omfatter ikke deciderede trykfejl. Trykfejl er et stort kapitel for sig, og man kan kun undre sig over, at de i disse komputertider myldrer rundt over alt, og ikke i langt højere grad kan elimineres ved teknologiens hjælp.

Ikke sjældent er der flere fejl i en tekst, og ALLE fejl i de citerede tekster, herunder også tegnsætningsfejl, er gengivet efter den originale tekst. I enkelte tilfælde er tilføjet et (sic) for at bortvejre enhver tvivl.

Det er jo ofte tilfældet, at der er noget tragikomisk ved fejl, og ikke mindst sproglige fejl, men det overlades til den enkelte selv at vurdere, hvad der  er tragisk, og hvad der er komisk.

Georg M. Facius

OPDATERET 08.12.04

 
Se også  "PRESSEBLOMSTER"

UDDRAG AF LEDER I Jyllands Posten 14.09.03:                                                              TAG SPROGET ALVORLIGT
 

Hvad der imidlertid er overset i sprog- debatten, og hvad der måske efter den sprogpolitiske redegørelse kan komme til ære og værdighed, er noget så banalt som grundlæggende forståelse for sproget, for ordene, for sætningsopbygningen og for grammatikken.

Maltrakteringen og nedvurderingen
af det korrekte danske sprog har imidlertid gennem de seneste årtier været så massiv, at enhver kursændring til det bedre må hilses velkommen.


BØDER FOR FEJL
Chefredaktøren på en norsk avis har valgt at give sine journalister bøder, hvis de laver sproglige fejl!!UNDERVISNINGSMINISTEREN

Udtaler til MORGEN-TV,  22.01.03:
"10% af de nyuddannede lærere dumper
til danskprøven"
og til
TV-AVISEN, DR, 06.12.04:
"Hver 6. elev forlader Folkeskolen uden at kunne læse" 


Du danske sprog, du er min moders stemme
så sødt velsignet du mit hjerte når.

H.C.Andersen

 

Til toppen